KALİTE HEDEFLERİMİZ

 • Bünyemizde bulunan makine ve teçhizatın bakım planına uygun olarak bakımlarını yapmak ve  belirli periyotlarda yenilenmesini sağlamak.
 • İhracat Departmanında müşteri potansiyelini her yıl % 3 arttırarak müşteri yelpazemizi genişletmek ve mevcut müşterileri destekleyerek satışları oranını yıllık % 10 artmasını sağlamak.
 • İşçi sağlığı ve İş güvenliği kanunu gereği zorunlu kanuni gerekliliklere uyarak yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve iş güvenliği ,teknik ve mesleki eğitimlerin yıllık eğitim planına göre devamını sağlamak.
 • Üretimde kullanılan kalıpların revizyonlarının yapılması ve teknik departman departman tarafından yeni kalıpların üretime dâhil edilmesi.
 • Ürün sevk ve paketleme standardını geliştirerek depolama ve sevkiyat şartlarını iyileştirmek ve geliştirmek.
 • Müşteri memnuniyetini ölçülebilir hale getirmek ve her yıl memnuniyet durumunu iyiye doğru taşımak.Müşteri şikayetlerini yazılı hale getirmek, şikayet sayısını % 10 azaltmak.
 • Çevre Standartlarına uyarak daha yaşanabilir bir çevre için Emisyon salınımını azaltmak, Geri Dönüşümü daha kolay ürünlerle çalışmak.

ARDIC ELEKTRİK SANAYİ ve Ticaret limitet Şirketi Entegre Kalite Politikası;

 

 • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Ürettiğimiz ürünlerimizle ilgili yasal mevzuata uymayı,
 • Müşterilerimizin var olma sebebimiz olduğu bilincini kuruluşumuzda yerleştirmeyi, çalışanlarımıza bu bilinci aşılamayı ve bu doğrultuda ihtiyaç, beklenti ve taleplerini açıkça belirleyerek yerine getirmeyi,
 • Ürünlerimizle ilgili oluşabilecek ve oluşan olası hatalarımız sonucundaki etkilerini azaltmak için, gerekli önlemleri almayı ve sürekli geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerini yerine getirmeyi,
 • Çevre kirliliğini önlemek için; çevreye olan etkilerimizi belirlemeyi ve etkilerini mümkün olan en alt düzeye indirmeyi ve bu faaliyetleri gerçekleştirirken tüm kaynakları sağlamayı,
 • Tesisimizdeki İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tehlikeleri belirleyerek proaktif bir yaklaşımla kaza ve meslek hastalıkları gerçekleşmeden tüm önlemleri almayı,
 • Çalışanlarımızı ve Taşeronlarımızı/Tedarikçilerimizi sürekli eğiterek, bilgi, beceri ve tecrübelerini arttırmayı,
 • Entegre Kalite Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürekli arttırmayı,

esas olarak benimsemiştir. Bu doğrultuda Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği amaçlarımız belirlenecek ve sürekli izlenerek yasal şartlar yerine getirilecektir.

MİSYONUMUZ

 

MAKSİMUM KALİTEYİ MİNİMUM MALİYET VE ZAMANINDA TESLİM İLE SAĞLARKEN, YASALARA BAĞLI, SÜREKLİ GELİŞEN, ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİ SAĞLAYAN, İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İLE ÇEVREYE DUYARLI BİR ŞEKİLDE HİZMET VERMEKTİR.

 

VİZYONUMUZ

 

ÇÖZÜM ORTAĞI PRENSİBİYLE ÇALIŞARAK, KALİTE VE FARKLILIK YARATIP, KOŞULSUZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMAKTIR.